کاهش صدا

دانشگاه بهزیستی روبروی دانشگاه بهشتی

آکوستیک درب  و عایق صوتی  علاوه بر کاهش آلودگی صوتی منجر به خلق محیطی زیبا و منحصر بفرد میگردد.

شهرنشینی و پراکندگی مناطق مسکونی منجر به بار ترافیکی بسیار سنگینی در جاده‌ها و بزرگراهها شده و این مشکل تقاضای اجتماع و شهروندان را برای بررسی این مشکل و یافتن راهی برای کاهش هرچه بهتر آلودگی صوتی سبب شده‌ است. امروزه استفاده از مانع‌های صوتی یکی از موثرترین روشهای کنترل صدا برای آلودگی‌های صوتی محیطی و همچنین کنترل سروصدا در صنایع می‌باشد