طرح پادوآ(PADOA)

 طرح ملودی(MELODY)

 طرح دراگون (DRAGON)

طرح کاپری(KAPRI)

طرح تی ۷۹(T79)

طرح وی(V)