دوخت ساده و طرح های سفارشی

شرکت آکوستیک فاطیما

آماده ارائه خدمات با طرح های خاص در زمینه عایق های صوتی با توجه به سلیقه مشتریان محترم خویش میباشد. در این قسمت برخی از نمونه کارهای مربوط به دوخت ساده و برخی از نمونه طرح های خاص که بنا به سفارش مشتری انجام گرفته است مشاهده میگردد.

کلمات کلیدی: دیوار چرمیدیوار لمسهدیوار ضد صوت– درب چرمیآکوستیک