یکی از مخرب ترین آلاینده های زیست محیطی آلودگی صوتی می باشد که با توجه به میزان آن و مدت زمان در معرض بودن با آن و حساسیت فرد باعث کاهش قدرت شنوایی، افزایش فشار خون، ضعف سیستم ایمنی، تغییر در عملکرد غدد درون ریز، کاهش قدرت یادگیری در کودکان و کاهش بازدهی فکری و جسمی می شود

بنابراین عايقكاري صوتي يا صدابندي ساختمانها امري الزامي و ضروري است.  صدابندي ساختمان بر دو اصل استوار است:

الف: كاهش سر و صداي ناخواسته در هر فضا از راه جذب هرچه بيشتر آن با مصالح آكوستيكي.

ب: جلوگيري از انتقال صوت از خارج يا داخل ساختمان به اطا قها از راه ديوارها، درها، پنجره ها و سقفها.

مصالح متخلخل كه براي عايقكاري حرارتي ساختمانها مصرف مي شوند ، عموماً جاذب صوتي مناسبي نيز مي باشند ، ولي معمولاً در برابر عبور صوت ضعيف اند، اين نكته معمولاً از سوي طراحان در نظر گرفته نمي شود. در عبور صوت از ميان يك ديوار سخت مانند ديوار بتني يا آجري و اندودهاي روي آنها ، تمامي ديوار در اثر امواج صوتي به لرزه در مي آيد و ديوار لرزان، خود منبع ثانوي براي توليد صدا مي گردد. به اين ترتيب هرچه ديوار سنگين تر باشد ، لرزش آن دشوارتر شده و صداي كمتري از خود عبور مي دهد. براي مثال چنانچه وزن ديوار ساخته شده از مصالح بنايي حدود ۵۰ كيلوگرم در هر مترمربع باشد، به اندازه ۲۶ دسيبل از شدت صوت مي كاهد، چنانچه ضخامت ديوار ر ا دو برابر كنيم ، به اندازه  ۹دسيبل ديگر به عايق صوتي اضافه خواهد شد . به همين ترتيب هر افزايش ضخامت به اندازه دو برابر، تنها ۹ دسيبل در افزايش كفايت عايق صوتي مؤثر خواهد بود. بديهي است هنگامي كه عايقكاري صوتي زيادي موردنظر باشد ، ضخامت ديوار افزايش چشمگيري پيدا خواهد كرد كه مقرون به صرفه اقتصادي نيست. در اين حالت مي توان با ايجاد فاصله هوايي بين دو تيغه نازك، اقدام به عايقكاري صوتي نمود. از آنجا كه آپارتمان نشيني در حال گسترش است ، كنترل جابه جايي سر و صدا بين واحدهاي زيست مجاور مسئله اي است كه روز به روز بغرنج تر مي شود. در انتخاب مصالح به منظور كنترل سر و صدا، دو جنبه مختلف صوت را بايد در نظرگرفت : جذب صوت و انتقال آن . مصالحي كه جاذب سر و صدا هستند ممكن است به آساني صوت را از محلي به محل ديگر عبور دهند و مصالحي كه در برابر عبور صوت از ميان ديوارها و سقفها پايداري مي كنند،

مي توانند مسائلي مانند انعكاس صوت يا طنين(Echo)     در فضاي بسته را به وجود آورند

مصالح آكوستيكي مصالح آكوستيكي يا جاذب سر و صدا ، قادرند امواج صوتي را كه با سطح آنها برخورد مي كنند ، به ميزاني كمتر از ( ۵۰ %) منعكس سازند، اين مصالح همانند بالشي در رویارويي با اثرات ناخواسته از انعكاس سر و صدا عمل مي كنند .

در عمل، دستيابي به كاهش مقاديري بيش از ۱۰ دسيبل با كاربرد مصالح جاذب صوت مقدور نيست . معمولاً كاهشي معادل حدود ۵ تا ۷ دسيبل در ساختما نهاي مسكوني و دفاتر كاري كه سقف آنها با آكوستيك تايل پوشيده شده باشد، به دست مي آيد.

پانل های آکوستیکی و دیوارکوب های چرمی با تزریق فوم مایع پلی اورتان و استفاده از پشم شیشه دارای  ظرفيت بالاي كاهش سر و صدا و غير قابل نفوذ بودن است .

علاوه بر آن  دوامشان زياد و هزينه نگهداري و تعمير آنها كم است، مصرفشان روي هم رفته اقتصادي و با صرفه است . سطح آنها را مي توان با كهنه نمدار تميز كرد

نشریه شماره ۵۵ (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی)

 

مقاله آسایش صوتی، عایق بندی ساختمان و راه کار های اکولوژیکی، اکوستیکی در طراحی معماری

چکیده مقاله:

امروزه توجه بسیاری از کارشناسان به سوی مسائل مربوط به رفاه و آسایش شهروندان و همچنین کاهش هزینه هایپرداختی انرژی معطوف شده است. زندگی پر از صداست و ما همیشه طالب شنیدن صداهای خوش و حیاتی هستیم و از صداهای نامطبوع و خطرناک گریزانیم .بطور کلی بایدگفت که هر چه پیش می رویم، بشر نسبت به حسشنوایی بیشتر توجه پیدا می کند .پیشرفت روز افزون صنایع صوت از قبیل: تلفن ، رادیو ،فونوگراف ، ضبط صوت وغیره خود می تواند بر این موضوع دلیلی مسلم باشد. هدف از این مقاله پردازش به مقوله ی صوت وعایق بندیصوتی و نقش آن در فضاهای معماری و مصرف انرژی می باشد که پس از تعاریف و ذکر ارتباط آن با قابلیت هایشنوائی به ارائه ی راه حل های اکوستیکی درطراحی فضاهای معماری می پردازد .در واقع سایت پلان، طراحیمعماری،روش های ساخت و طراحی مانع یا حصار چهار عامل اصلی برای بهبود سازگاری صدا در هر نوع کاربری و یافعالیت فضائی مطرح می گردد .این تکنیک های فیزیکی در بسیاری از موارد در کاهش صدا ،مصرف انرژی و هزینههای آن موثربوده و بویژه بر کارائی محل های ویژه و شرایط و اوضاع آن می افزایند.هدف از این مطالعه بررسیوضعیت موجود و ارائه یک سری پیشنهاداتی در راستای دستیابی به بیشترین کیفیت زندگی است که می تواند درمراحل برنامه ریزی ، طراحی معماری پایدار ، آسایش صوتی و بهینه سازی مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها:

عایق بندیساخت اکوستیکراه حل های اکوستیکیمواد جاذب صوتمصرف انرژیموانع اکوستیکی

دانلود کامل فایل  پی دی اف مربوط به مقاله آسایش صوتی